معرفی مرکز
مركز ساماندهی درمان و توانبخشی اختلالات اتيستيك، اولين مركز تخصصی درمانی فراسازمانی (Outreach services) و تحقيقاتی اتيسم در ايران است. اين مركز ريشه در سلسله تحقيقاتی دارد كه پيرامون تحليل رفتار به‌كار بسته با مدل  UCLA، با بودجه “مركز ملی تحقيقات علوم پزشكی كشور” از سال ١٣٧٩ به مدت دو سال انجام شد.
در همان زمان، به منظور نظارت بر حسن اجرای اين مطالعات، “مركز هماهنگی طرح رفتار درمانی ساخت‌دار اتيسم” داير شد. پس از مشاهده يافته‌های بخش نخست تحقيقات مذكور و بنا به درخواست والدين كودكانی كه در اين تحقيقات شركت كرده بودند، در آبان ماه١٣٨٠ طرح تأسيس مراكز تخصصی اتيسم توسط سرپرست تيم تحقيق و موسس مركز، به دبيرخانه ستاد ساماندهی بيماران روانی مزمن سازمان بهزيستی كشور ارايه شد و پس ازبررسیها و تجديد نظريه‌های مکرر، ضوابط و دستور‌العمل تأسيس مراكز خدمات درمانی ويژه اتيسم در آيين‌نامه اجرايی ساماندهی بيماران روانی مزمن كشور گنجانده شد. وبدين ترتيب نيازهای درمانی و توانبخشی خاص كودكان اتيستيك برای نخستين بار در كشوررسميت يافت.
تا پيش از اين، كودكان مبتلا به اختلالات اتيستيك تحت پوشش مراكز آموزشی يا توانبخشی معلولين ذهنی (معمولاً عقب ماندگان ذهنی) قرار داشتند.
از ارديبهشت ماه ١٣٨١، “مركز هماهنگی طرح رفتار درمانی ساخت‌دار اتيسم” به “مركزساماندهی درمان و توانبخشی اختلالات اتيستيك (CTAD)” تغيير نام يافت و فعاليت رسمی خود را با مجوز سازمان بهزيستی آغاز كرد.

اهداف:
اهداف اصلی:

  •  ارايه خدمات درمانی فرا‌سازمانی تخصصی به كودكان مبتلا به اختلالات اتيستيك
  •  اجرای پروژه‌های تحقيقی روی طيف اختلالات اتيسم

اهداف فرعی:

  • انطباق، كاربرد و ترويج روشهای درمانی و توانبخشی اختلالات اتيستيک در ايران
  •  افزايش سطح اطلاعات عمومی جامعه پيرامون اتيسم
  •  كاهش سن تشخيص اختلالات اتيستيك در كشور
  •  تشكيل موسسات مردمی در حمايت از حقوق كودكان مبتلا به اختلالات اتيستيك  

دستاوردها:

  • در پنج سال اول فعاليت مركز، جمعاً ۲۱۳ كودك در سنين ١. ٢ تا ١٠ سال از اقصی نقاط ايران (نظير بوشهر، شيراز، اهواز، كرمان، كاشان، اراك،‌ آمل، اردبيل، مشهد) از خدمات مرکز بهره‌مند شده‌اند. که تعداد قابل توجهی از آنها به مدارس عادی و برخی هم به مدارس کودکان با نيازهای ويژه راه يافته‌اند. در همین مدت  ۱۲۲نفر مربی خاص کودکان اتیستیک در این مرکز آموزش دیده­اند.
  • در پنج سال اول فعالیت مرکز، دو بسته آموزشی و درمانی (پرنده کوچولو و (PECS به فارسی ترجمه و انطباق­سازی شده است.
  • با حمایت مرکز تاکنون 15 پروژه تحقیقاتی اجرا و نتایج آنها در قالب مقاله، رساله یا گزارش تحقیقاتی ارایه شده است.